Srđan Vukša, predsednik OO DS Kovin

Milovan Ratković, zamenik predsednika

Vasa Dolovački, predsednik Resornog saveta

Jelena Đerić, potpredsednica

Miloš Ljiljanić, šef informativne službe

Robert Forai, predsednik Izvršnog odbora