Srđan Vukša, predsednik OO DS Kovin

Milovan Ratković, zamenik predsednika

Vasa Dolovački, potpredsednik

Jelena Đerić, potpredsednica

Ivan Jelić, član

Marijana Kožić, članica

Petar Vukašinov, član

Larisa Mikić, članica

Branislav Popadić, član

Marija Sekulić, članica

Miloš Ljiljanić, član

Robert Forai, predsednik Izvršnog odbora

Danijel Gvozdenov, tehnički sekretar